Baik Art Gallery

BAR 2018

 

BAIK ART RESIDENCY

2019 2018 2017 2016 2015 2014


2018YANG JUNG UK AT 18TH STREET SANTA MONICA | Yang Jung Uk | May 1 - 30, 2018 | press release

YANG JUNG UK AT 18TH STREET SANTA MONICA | Yang Jung Uk | May 1 – 30, 2018 | press release

 HYEIN LEE AT 18TH STREET SANTA MONICA | Hyein Lee | Apr 2 — 29, 2018 | press release

HYEIN LEE AT 18TH STREET SANTA MONICA | Hyein Lee | Apr 2 — 29, 2018 | press release

 ALIANSYAH CANIAGO AT MOT+ | Aliansyah Caniago | Mar — Apr, 2018 | press release | Artist Talk: Aliansyah Caniago & Phu Luc (March 17, 2018)

ALIANSYAH CANIAGO AT MOT+ | Aliansyah Caniago | Mar — Apr, 2018 | press release | Artist Talk: Aliansyah Caniago & Phu Luc (March 17, 2018)